GIÁ THUÊ CANO NHA TRANG

TUYẾN THAM QUAN CÁC ĐẢO 

CANO CAO TỐC
CANÔ
(1 – 10 khách)
CANÔ
( 11 – 17 khách)
CANÔ
( 18 – 24 khách)
CANÔ
( 25 – 34 khách)
CANÔ
( 35 – 44 khách)
Vịnh San Hô 1 - Vịnh San Hô 2 1600 1700 2400 3000 3500
Vịnh San Hô 1 - Vịnh San Hô 2 - Hòn Tằm 1700 1800 2600 3200 3700
Vịnh San Hô 1 - Vịnh San Hô 2 - Bãi Sỏi 1700 1800 2600 3200 3700
KDL Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 - Hòn Tằm 1400 1600 1990 2700 3200
KDL Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 -Bãi Sỏi 1400 1600 1900 2600 3000
Vịnh San Hô 1 - Vịnh San Hô 2 - Bãi Sỏi - Thủy Cung Trí Nguyên 1600 1800 2000 2600 3200
KDL Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 - Bãi Sỏi - Thủy Cung Trí Nguyên 1400 1600 2000 2700 3200
Vịnh San Hô 1 - Vịnh San Hô 2 - Mini Beach 1600 1800 2600 3200 3700
KDL Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 1400 1600 2000 2600 3000
Bãi Sỏi - Vịnh San Hô 2 - Hòn Tằm 1400 1600 2000 2600 3000
Bãi Sỏi - KDL Con Sẻ Tre - Hòn Tằm 1400 1600 2000 2600 3000
Bãi Sỏi - Vịnh San Hô 2 1200 1400 1800 2400 2800
Hòn Tằm 1400 1600 1800 2200 2600
KDL Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 - Mini Beach 1400 1600 2000 2600 3000
Vịnh San Hô 2 1000 1200 1700 2000 2500
Vịnh San Hô 1 - Vịnh San Hô 2 - Bãi Sỏi - Hòn Tằm 1600 1800 2600 3200 3800
KDl Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 - Bãi Sỏi - Hòn Tằm 1400 1600 2000 2600 3000

TIN TỨC MỚI NHẤT

Scroll to Top
Chat ngay